Klik op HOME om terug te keren naar het hoofdmenu.

Lidmaatschap

U kunt op elk moment van het seizoen lid worden van onze vereniging. U kunt twee gratis proeflessen nemen en beslist daarna of u lid wilt worden. Wanneer u lid wordt, krijgt u van de  trainster een aanmeldformulier, dat u de volgende les ingevuld mee neemt. U wordt dan bij ons als lid geregistreerd en bij de KNGU aangemeld. 

 

Gymseizoen 2020 - 2021

Groep Leeftijd Contributie      
Kleutergym Jeugd € 135,00      
Gymnastiek Jeugd € 135,00      
Damesconditie Senior € 160,00      
Herenconditie Senior € 160,00      
Streetdance Jeugd € 195,00      
Selectietraining Jeugd € 270,00      
Aspirant selectie Jeugd € 200,00      
           
           

 

De door u te betalen contributie wordt medio oktober via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Mocht u er de voorkeur aan geven om de betaling op een andere wijze te voldoen, dan verzoeken wij u om vóór 15 september 2020 contact op te nemen met onze penningmeester. Zijn e-mailadres is: penningmeester@gymclub-wgc.nl

Bij inschrijving van een nieuw lid, wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Het gymseizoen loopt van 17 augustus 2020 tot 1 juli 2021, indien men gedurende het seizoen instapt wordt de contributie naar rato berekend.
Bij inschrijving verbindt men zich voor één seizoen bij onze vereniging. Het lidmaatschap wordt automatisch per jaar verlengd. Iemand die in de loop van het seizoen stopt kan dus geen aanspraak maken op restitutie.
Als u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit te doen voor 1 juni 2021. U kunt hiervoor een uitschrijfformulier krijgen bij de trainster.

De kleding die men draagt, is afhankelijk van de les. In ieder geval dient men een sportschoen met lichte, stroeve zool te dragen en in geen geval schoeisel dat buiten gedragen is!

M.b.t. de lessen:

* Ziekmeldingen of afmeldingen niet telefonisch, maar mondeling of schriftelijk via een ander kind of iemand anders doorgeven.

* Wilt u de trainer/ster zo min mogelijk storen tijdens de les? Dit kan eventueel tijdens het wisselmoment van de lessen.

* Geen waardevolle spullen in de omkleedruimte achterlaten. Deze kunnen altijd tijdens de les in het bakje bij de trainer/ster gelegd worden.

* Graag willen wij van u vernemen of u of uw zoon of dochter medicijnen gebruikt, of bepaalde lichamelijke problemen heeft. Dit om onnodige problemen te voorkomen.

* Ten slotte bent u als deelnemer aan onze gymactiviteiten altijd verplicht de aanwijzingen van de trainer/trainster op te volgen. Elke activiteit, en de eventuele gevolgen daarvan, uitgevoerd zonder toestemming, zijn voor eigen risico.

 

Meer huisregels leest u in dit document.